Unieważnienie kredytu frankowego - upadłość konsumencka

0
0
Co można zrobić ze sprawą frankową (mBank), która nie została skierowana na drogę sądową w sytuacji nieprawomocnie jak dotąd ogłoszonej upadłości konsumenckiej o którą wnioskowałem.
Czy przysługuje mi legitymacja czynna do wystąpienia na drogę sądową w tej sytuacji? Czy istnieje możliwe do podjęcia działanie z kredytem CHF w tej sytuacji? Jakie są relacje między upadłością a nowym procesem, jaki jest mój status w obecnej chwili wobec banku?
Czy istnieje możliwość podważenia kredytu frankowego z punktu widzenia formalnego, czy jest przeszkodą to, że we wniosku o upadłość kredyt ten został zgłoszony i nie był kwestionowany?
Czy doprowadzenie do umorzenia postępowania upadłościowego będzie prowadzić w takiej sytuacji do możliwości wytoczenia powództwa przeciwko banku w sprawie kredytu CHF?
Czy ewentualne przejęcie długu przez osobę trzecią umożliwiłoby jej wystąpienie z takim powództwem przeciwko banku?
  • You must to post comments
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.